Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Organisatiecultuur

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht verzorgt alle interne communicatie met en tussen onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers die met dierproeven en proefdieren te maken hebben. Hiermee bouwt zij permanent aan een zorgzame organisatiecultuur ('Culture of Care'). Zij is steeds in gesprek met alle betrokken partijen, van dierverzorger tot bestuurder.

Cijfers interne communicatie 2022

3x

Introductie ‘Dierproeven in Utrecht’ voor nieuwe medewerkers

12x

Nieuwsbrief Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

2x

Interne (en eenmaal deels ook externe) workshop over het nieuwe Animal Tissue Exchange Platform (ATEX)

33x

Adviestraject met onderzoekers en docenten over proefopzet en 3V

4x

Bezoek aan onderzoeksafdeling door werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht voor dialoog

29x

Auditbezoek aan eigen dierenlaboratoria voor controle en advies (naast reguliere werkvloerbezoeken)

1x

Auditbezoek aan externen, in dit geval het Knagertje

1x

In de Week van de Dierverzorgers en Biotechnici (1-4 februari 2022) reikten we voor de eerste keer de Culture of Care-prijs uit. Het was meteen een dubbele uitreiking, want twee medewerkers eindigden gelijk