Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Openheid

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht doen er alles aan om open en transparant over dierproeven te communiceren met de samenleving.

De basis voor deze open houding en het naar buiten brengen van dit jaarverslag is de Code Openheid Dierproeven. Behalve met dit jaarverslag geven wij vorm aan openheid door middel van: gesprekken en samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties, rondleidingen, het onderhouden van een informatieve website (met daarop alle vergunningen en de registratiegegevens van de beide instituten) en het verwelkomen en actief informeren van pers en media.

Een open gesprek met de samenleving stimuleert een kritische houding en een permanente zoektocht naar verbeteringen en vervangende alternatieven. Het 3Rs Centre Utrecht (3RCU) heeft een vernieuwde website en is actief op LinkedIn en Twitter. Elk najaar zijn er activiteiten rond het Weekend van de Wetenschap. In 2022 was er weer een Weekend van de Wetenschap, waar onder andere met gezinnen een leerzaam spel over afwegingen bij dierproeven werd gespeeld.

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is actief op LinkedIn. Nieuwsberichten over dierproeven worden gedeeld op Twitter (@UniUtrecht) en op de website van de Universiteit Utrecht.

Externe communicatie

Jaarverslag

Dit jaarverslag geeft openheid over de cijfers en het beleid ten aanzien van dierproeven, de 3 V's en de transitie naar proefdiervrije wetenschap, en over de wijze waarop het beleid in praktijk wordt gebracht.

Dierenwelzijnsorganisaties

Wij staan in nauw contact met verscheidene dierenwelzijnsorganisaties, laten ons door hen adviseren en werken waar zinvol met hen samen. Dit jaar was er contact en samenwerking met Animal Rights, de Dierenbescherming, PETA en Proefdiervrij. Animal Rights, de Dierenbescherming en knaagdierenopvangcentrum Het Knagertje werkten samen met de IvD bij het herplaatsen van proefdieren. PETA en Animal Rights organiseerden een Helpathon, waarbij de vraag “met welke concrete beleidsmaatregelen kunnen we de transitie naar proefdiervrije innovatie versnellen?” centraal stond.

Pers en media

Wij verwelkomen journalisten en werken mee aan programma's en reportages.

Video voor adoptanten

Stagiair Wetenschapscommunicatie Eva Dekker maakte een video waarmee adoptanten van ratten en muizen ziekteverschijnselen kunnen herkennen.

Congressen

Medewerkers organiseerden mee en namen deel aan diverse internationale congressen, waaronder het congres van FELASA, de Europese koepel voor nationale verenigingen voor proefdierkunde en het congres van EUSAAT, the European Society for Alternatives to Animal Testing en de Biotechnische Dagen.

Website

Op de website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is uitgebreide informatie te vinden over dierproeven en dierproevenbeleid.

Wereldproefdierendag

Rond Wereldproefdierendag hebben we het online symposium ‘Proefdieren in beeld’ georganiseerd.

Beoordeling Achteraf

De CCD verbindt aan vergunningen voor projecten waarbinnen ernstig ongerief kan optreden de voorwaarde dat een Beoordeling Achteraf moet plaatsvinden. Besloten is om ook de Beoordelingen Achteraf van projecten met dierproeven te publiceren op de website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht, in het licht van openheid. Zij worden toegevoegd aan de dossiers die bestaan uit onder andere de vergunningaanvraag, het DEC-advies en de beschikking. Het aantal is nu nog beperkt, maar zal de komende jaren toenemen.

Gastcolleges

Verscheidene medewerkers gaven gastlessen en -colleges over dierproeven aan andere onderwijsinstituten, zoals hogescholen.

Rondleidingen

De rondleidingen door het GDL konden door het versoepelen van de coronamaatregelen weer fysiek gegeven worden. Naast vijftien rondleidingen voor eerstejaars studenten Diergeneeskunde en zes rondleidingen in het kader van de LAS-cursus, zijn er drie rondleidingen georganiseerd voor de Hogeschool Utrecht, één voor de HAS Den Bosch, één voor de Hogeschool Leiden en één voor medewerkers van het UMCU.

Optredens en vermeldingen in de media

Leerbedrijf de Tolakker

Dierproeven voor vaccin vogelgriep

Proefdiervrije methoden

De missie van Daniela Salvatori

Adoptie van ex-proefdieren

Voorbeeld van onderzoek (asieldieren)

Helpathon

Stamceltherapie voor pasgeborenen met een herseninfarct

Geprinte nierbuisjes

Jaarverslag dierproeven 2021, AD

Vogelgriep – vaccin

Onderzoek corona huisdieren

Hersenonderzoek: werkend mensenbrein in schedel rat

Onderzoeker kweekt menselijke botten

Mini-organen in magische gel