Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Helder beleid

Het gezamenlijke beleid rond de omgang met proefdieren bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt geformuleerd en gecontroleerd door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.


In 2022 is het algemene beleidsdocument Dierproevenbeleid opgesteld. Conform het kwaliteitsbeleid is het kwaliteitsjaarplan van 2022 geëvalueerd en bijgesteld:

Algemeen beleid Realisatie kwaliteitsjaarplan 2021-2022 Doelstellingen kwaliteitsjaarplan 2022-2023
Dierproeven Beleid