Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Diersoorten

Bij elk onderzoeks- of onderwijsproject wordt zorgvuldig en op wetenschappelijke gronden bepaald welke diersoort de meest passende is.

Infographic Proefdieren per soort

Bij de meeste dierproeven worden kleine knaagdieren ingezet. Vooral muizen worden veel gebruikt, onder meer omdat veel onderzoek vanouds op muizen is gedaan, er relatief veel kennis is over hoe het muizenlichaam reageert, er veel genetisch gewijzigde varianten van muizen beschikbaar zijn voor specifieke onderzoeksvragen, en er veel hulpmiddelen beschikbaar zijn voor onderzoek met muizen (bijvoorbeeld: antistoffen die in muizen gebruikt kunnen worden).

Ongeveer de helft van de dierproeven (47%) werden gedaan met muizen. Naast muizen werden ook kippen (26%) en ratten (17%) veelvuldig ingezet. Voor onderwijs werden behalve muizen en ratten bijvoorbeeld ook konijnen, honden, katten, paarden, schapen, runderen, kippen en duiven ingezet, onder andere voor onderwijs aan studenten Diergeneeskunde.

Diersoort UU UMC Utrecht Totaal Percentage
muis 2.504 7.137 9.641 47,18%
kip 5.297   5.297 25,92%
rat 1.873 1.638 3.511 17,18%
varken 633 72 705 3,45%
rund 435 435 2,13%
zebravis 43 250 293 1,43%
hond 192 17 209 1,02%
andere vogels 105 105 0,51%
paard, ezel en kruisingen 91 91 0,45%
schaap 42 39 81 0,40%
kat 22   22 0,11%
konijn 19 19 0,09%
cavia 15 15 0,07%
fret 10 10 0,05%
geit 2 2 0,01%
Totaal 11.268 9.168 20.436 100,00%