Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Colofon

Dit is een uitgave van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Redactie

Jeffrey Bajramovic, Lidewij Jansen van Galen, Carin Goes, Sjoukje van de Kolk, Wim de Leeuw

Fotografie

Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Echt Mooij Fotografie, Iris Sijbom, Sid Bansidhar, Thomas Dobber

Infographics en figuren

René Rikkers

Design en website

BrandBeat