3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2022
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Vervanging & transitie

Vervanging is het grondig nagaan of dierproeven vervangen kunnen worden door andere methoden en deze toe te passen of zo nodig te ontwikkelen, zoals celkweken, computersimulaties, onderzoek met dode dieren of slachtafval, onderzoek met mensen en mini-organen op een chip. Werken aan Vervanging draagt bij aan de transitie naar proefdiervrije innovatie, een benadering die niet de dierproef als referentiepunt neemt, maar volledig uitgaat van de wetenschappelijke vraag en de beste manier om daar antwoord op te geven. Wat deden wij dit jaar aan Vervanging en transitie?

1

Transitie Proefdiervrije Innovatie

We werkten nauw samen met het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) van de rijksoverheid. We namen bij dit programma deel aan een online helpathon om tot proefdiervrije oplossingen te komen.

2

Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht

Aan de werkgroep TPI Utrecht van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht werd door PETA en Animal Rights een helpathon aangeboden. Daarin stond de vraag centraal welke concrete beleidsmaatregelen in het Utrecht Science Park genomen kunnen worden om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen. De resultaten worden opgepakt door de werkgroep. Verder adviseerde de werkgroep het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht over onder andere de ontwikkeling van nieuwe leerstoelen op het gebied van proefdiervrije innovatie.

3

Vervangende methoden studie diergeneeskunde

Het curriculum van de studie diergeneeskunde wordt vernieuwd. Daarbij wordt ernaar gestreefd om, onder meer door het inzetten van proefdiervrije methoden, minimaal gebruik te maken van proefdieren in het onderwijs. De bacheloropleiding is al vrij van dierproeven. In de masteropleiding wordt in de komende jaren het gebruik van proefdieren verminderd.

8 Dierdonorcodicil

Ook in 2022 stonden velen via de dierenarts het dode lichaam van hun huisdier af voor de wetenschap:

100x

Honden

53x

Katten

Dierdonorcodicil